VOSKOVANÝ NÁBYTOK

Drevený voskovaný nábytok bezplatný. Najkvalitnejšie a najlacnejšie! Pozrite sa...

AKCIE SKONTROLOVAŤ!

DREVO BEZ HRČÍ

Čelá a boky nábytku sú vyrobené z dreva bez hrčí...

AKCIE SKONTROLOVAŤ!

Certifikát FSCFSCFSC je prvým a aktuálne v najväčšej miere uznávaným systémom certifikácie lesov a drevených výrobkov. Systém ja založený na niekoľkých štandardoch - požiadavkách vytvorených členmi organizácie FSC AC. Tieto dokumenty popisujú zásady správneho hospodárenia s lesmi a spôsoby ich kontroly v teréne.

Tieto štandardy takisto opisujú zásady kontroly putovania surovín z lesov ku koncovému zákazníkovi spôsobom, ktorý zaručuje, že výrobky označované LOGOM FSC skutočne pochádzajú z lesov spĺňajúcich požiadavky FSC.

Proces certifikácie FSC

Certifikácia FSC je hodnotením zhody postupovania subjektu certifikácie (majiteľov a správcov lesov, firiem spracovateľského drevného priemyslu, obchodníkov, papierní, tlačiarní atď.) s normami príslušných štandardov systému FSC.

Hodnotenie je vykonávané nezávisle fungujúcimi certifikačnými jednotkami - majúcimi akreditáciu organizácie FSC. Ak je výsledok hodnotenia pozitívny - certifikačná jednotka priznáva certifikát s individuálnym identifikačným číslom, ktorý zmocňuje certifikovaný subjekt používať prijaté vyhlásenie (na predajných dokladoch) a etikety (na výrobkoch, obaloch, reklamných materiáloch) systému FSC.

Certifikát je udeľovaný na 5 rokov, v čase ktorých minimálne každý rok certifikačná jednotka kontroluje súlad postupovania certifikovaného subjektu so štandardami systému FSC.

V prípade zistenia nedostatkov v požiadavkách FSC, odporúča audítor vykonanie nápravných činností v podobe Odporúčania Nápravných Činností. Odporúčanie audítora, v súvislosti s rozsahom zistených nezrovnalostí môžu byť klasifikované ako Zásadné alebo Druhoradé:

  • Druhoradé nezrovnalosti dočasného charakteru a tie, ktoré neobsahujú veľký povrch je možné eliminovať v priebehu 12 mesiacov, a v niektorých prípadoch v termíne 2 rokov.
  • Zásadné nezrovnalosti sa musia odstrániť v priebehu 3 mesiacov (výnimočne 6) a sú podmienkou na získanie/predĺženie certifikátu FSC.Po každom audite FSC, je jednotka povinná sprístupniť report z priebehu certifikačného procesu. Reporty sú dostupné v medzinárodnej databáze vlastníkov certifikátov na webových stránkach info.fsc.org

Popis pochádza z webových stránok: http://pl.fsc.org


ODBORNÍ KONZULTANTI

Naši konzultanti tvoria profesionálny tím ľudí, ktorí vám poskytnú úplne vyčerpávajúce odpovede a pomôžu vám vybrať to najlepšie...

DODANIE S VYNESENÍM

Naša ponuka zahŕňa aj výnos nábytku do bytu alebo domu klienta a tiež montáž nábytku na mieste určenia...

RYCHLÉ ODOSLANIE

Náš nábytok dodávame na miesto vlastnými dopravnými prostriedkami, v krátkej dobe, so zachovaním bezpečnosti zásielok...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou z obľúbených foriem platieb za nakúpený tovar je platba pri odbere tovaru, ktorá zaručuje pokojnú a bezpečnú transakciu...

Naše stránky: komody z masivu, drewniane szafy, materace kieszonkowe MKfoam, hotelový nábytok