VOSKOVANÝ NÁBYTOK

Drevený voskovaný nábytok bezplatný. Najkvalitnejšie a najlacnejšie! Pozrite sa...

AKCIE SKONTROLOVAŤ!

DREVO BEZ HRČÍ

Čelá a boky nábytku sú vyrobené z dreva bez hrčí...

AKCIE SKONTROLOVAŤ!

Kuchyne - konštrukčné informácie

Projekt kuchni

Sme profesionálna firma, ktorá navrhuje kuchyne do bytov a domov presne takých, aký je ten váš

Všeobecné podmienky predaja kuchynského nábytku a domácich spotrebičov

Všeobecné podmienky predaja kuchynského nábytku a domácich spotrebičov sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi klientom a firmou Made of Wood Group Mateusz Surmiak.

Čl. 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na kuchynský nábytok

1. Made of Wood Group Mateusz Surmiak predáva klientom kuchynský nábytok prostredníctvom realizácie objednávky klientov. Objednávky na kuchynský nábytok, ktoré sa nachádzajú v ponuke sú zostavované na základe predlôh vystavovaných v showroome a na základe individuálnych návrhov.

2. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy na kuchynský nábytok je uzatváraná zmluva na vyhotovenie návrhu kuchyne. Na základe zmluvy na vyhotovenie návrhu kuchyne, vykonáva projektant na základe dohody s klientom merania miestnosti kuchyne a vyhotoví návrh kuchyne.

3. Návrh kuchyne obsahujúci zmeraný plán kuchynskej miestnosti a koncepciu zabudovania kuchyne je základom na vyhotovenie objednávky kuchynského nábytku.

4. Z titulu zmluvy na vyhotovenie návrhu kuchyne uhradí klient poplatok vo výške 600zł.

5. Vo chvíli uzatvorenia kúpnej zmluvy na kuchynský nábytok na základe vyhotoveného projektu, zníži Made of Wood Group Mateusz Surmiak hodnotu kúpnej zmluvy na kuchynský nábytok o poplatok uhradený z titulu zmluvy na vyhotovenie návrhu kuchyne.

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na kuchynský nábytok nasleduje vo chvíli podpisu objednávky na kuchynský nábytok a všeobecných podmienok predaja kuchynského nábytku a domácich spotrebičov zo strany klienta.

7. Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy na dodanie kuchynského nábytku je predchádzajúce zloženie 30 % zálohy z hodnoty kúpnej zmluvy uvedenej v objednávke. V objednávke je uvádzaná hodnota znížená o poplatok z titulu zmluvy na vyhotovenie návrhu kuchyne.

8. Z titulu zmluvy na vyhotovenie vizualizácie hradí klient poplatok vo výške 600 zł a ide o dodatočný poplatok, ktorý nepodlieha vráteniu v momente podpisu kúpnej zmluvy na dodávku kuchynského nábytku.

Čl. 2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na domáce spotrebiče

1. Objednávka na dodanie domácich spotrebičov je prijímaná na základe aktuálnej obchodnej ponuky Made of Wood Group Mateusz Surmiak.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie domácich spotrebičov nasleduje vo chvíli podpisu objednávky na dodanie domácich spotrebičov a podpisu všeobecných podmienok predaja kuchynského nábytku a domácich spotrebičov zo strany klienta.

3. Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy na dodanie domácich spotrebičov je predchádzajúce zloženie zálohy vo výške 30 % hodnoty zmluvy uvedenej v objednávke na dodanie domácich spotrebičov.

4. Do 7 dní pred dodaním domácich spotrebičov, ktoré sú predmetom objednávky, je objednávateľ povinný uhradiť zostávajúcu časť z hodnoty objednávky.

Čl. 3. Ceny

1. Ceny uvedené v Objednávkach, zahŕňajú poplatok za dopravu, ak bola táto informácia uvedená v objednávkach, pričom:

- v prípade objednávky domácich spotrebičov a kuchynského nábytku, je cena dopravy domácich spotrebičov zahrnutá v cene nábytku.- hodnota montážno-vstavaných prác domácich spotrebičov je pre klienta ohodnotená 10 % z hodnoty spotrebičov podľa cien ponúkaných výrobcom.

Čl. 4. Dodanie

1. Lehota na dodanie kuchynského nábytku a domácich spotrebičov klientovi je uvedená v objednávke.

2. Dodanie nábytku a domácich spotrebičov na miesto montáže je zabezpečované vnútropodnikovou dopravou. Na prianie klienta, môže byť dodávka realizovaná vlastnou dopravou klienta. V tomto prípade klient nesie zodpovednosť za kompletnosť a kvalitu nábytku od chvíle prevzatia zo skladu.


Čl. 5. Montáž kuchynského nábytku a domácich spotrebičov

1. Klient je povinný pripraviť miestnosť na montáž v súlade s technickými podmienkami montáže kuchýň.

2. Zmluvne zabezpečená je montáž domácich spotrebičov dodaných spoločnosťou Made of Wood Group Mateusz Surmiak. Montáž domácich spotrebičov pochádzajúcich od iných dodávateľov môže byť vykonaná iba po zvláštnej úhrade.

3. V rámci montáže domácich spotrebičov nie je poskytované pripojenie na inštalatérske, kanalizačné, elektrické, plynové siete a ventilácie.

4. V prípade zmeny rozmerov miestnosti alebo polohy prípojok potvrdených v návrhu, bude klient zodpovedať za dôsledky vyplývajúce z týchto zmien.

Čl. 6. Záruka

1. Dodané domáce spotrebiče majú záruku v súlade so všeobecnými záručnými podmienkami výrobcu spotrebičov, ktoré sú uvedené v záručných knihách spotrebičov.

Čl. 7. Technické poznámky

1. Miesta spojov kuchynských dosiek sú veľmi citlivé na pôsobenie vody, preto by sa v týchto miestach nemali nachádzať zariadenia vytvárajúce vodnú paru, ako varné kanvice, espressa, fritovacie zariadenia atď.

2. Zásuvky a koše, cargo, magic-corner majú svoju normatívnu hodnotu zariadenia uvedenú pre každý jednotlivý typ výrobcom, nedodržiavanie týchto hodnôt môže viesť k poškodeniu pojazdných mechanizmov bez možnosti záručnej opravy.

3. Pri doobjednávkach prírodných prvkov, akými sú drevo, dyha, si výrobca vyhradzuje právo na možnosť rozdielov v odtieňoch a iných prvkoch vzhľadom na charakter týchto materiálov.


UMIESTNENIE PRÍPOJOK

Kupujúci je povinný sprístupniť na montáž prázdnu miestnosť s pripravenými inštalačnými prípojkami a zariadenú podľa údajov potvrdených v návrhu.

Podlaha a steny:

Podlaha musí byť plochá - vodorovná po celom povrchu montáže kuchynského nábytku;

Uhly medzi stenami a podlahou musia byť pravými uhlami (alebo inými dohodnutými s projektantom);

Zabudovanie kuchynského nábytku pozdĺž zakrivených stien nie je možné;

Obkladačky musia byť obkladané na priestore vo výške min. 80 cm od podlahy do výšky min. 140 cm, a v mieste kuchynskej dosky - do výšky 170 cm;

Dolný okraj okenného parapetu musí byť vo výške minimálne 90 cm od podlahy (alebo v inej dohodnutej s projektantom).

Elektroinštalácia:

chladničky, mrazničky, mikrovlnne rúry, pohlcovače, vstavané rúry v bočných skrinkách, žiarivky a halogénové žiarovky sú napájané z 220 V zásuviek; zásuvky sa musia nachádzať nad skrinkou so zariadením vo výške min 215 cm;

umývačky, chladničky a mrazničky inštalované pod pracovnou doskou sú napájané z 220 V zásuviek s uzemňovacím kolíkom, umiestnené za skrinkami susediacimi so zariadením, v centre skrinky vo výške 60 cm;

pre chladničky alebo chladničky s mrazničkami na zabudovanie, musia byť inštalované 220 V zásuvky s uzemňovacím kolíkom za vyššie uvedeným zariadením do výšky 20 cm od podlahy;

rúra s plynovou doskou je napájaná z 220 V zásuvky s uzemňovacím kolíkom, umiestnenej za skrinkou susediacou so skrinkou rúry, v centre obrysu skrinky, vo výške 50 - 60 cm;

rúra, chladnička v bočnej nízkej skrinke je napájaná z 220 V zásuvky s uzemňovacím kolíkom, umiestnenej za skrinkou susediacou v centre obrysu skrinky vo výške 50 - 60 cm. Rúry, keramické dosky (všetky) nie sú vybavené vlastným napájacím káblom;

spotreba keramickej dosky je 7 kW, keramickej dosky s rúrou 10 kW;

zásuvky na stene pod závesnými skrinkami musia byť umiestnené vo výške 100 - 130 cm.

Vodoinštalácia:

Príkon teplej a studenej vody do nástennej batérie - vo výške 110 - 115 cm;

Príkon teplej a studenej vody do batérie na pracovnej doske - uzatváracie ventily vo výške 60 cm, za drezovou skrinkou;

Príkon studenej vody do umývačky: uzatvárací ventil, za drezovou skrinkou vo výške 60 cm;

Odvod odpadovej vody musí byť umiestnený za drezovou skrinkou, vo výške 25 - 40 cm;

Príkon studenej vody do umývačky vo výške napr. 130 cm: uzatvárací ventil, za drezovou skrinkou musí byť v polovici výšky umývačky, čiže v 90 cm;

Umývačka musí byť umiestnená vo vzdialenosti nie väčšej ako 2 m od odpadu;


Plynová inštalácia:

Plynové potrubie musí byť odvedené k zadnému okraju plynovej dosky, platné predpisy umožňujú použitie ohybných plynových atestovaných prípojok; ventil uzatvárajúci príkon plynu sa nesmie nachádzať za rúrou;

Ventilačný systém:

Pohlcovače s recirkuláciou vzduchu - funguje bez pripojenia k ventilačným kanálom, výpary sú pohlcované uhlíkovými filtrami;

Výfuk pripojený k výfukovému systému - vstup do sacieho kanála sa musí nachádzať nad horným okrajom závesných skriniek, v osi výfuku alebo v jej blízkosti. Je odporúčané používanie prípojných výfukov k výfukovému systému, čo zvyšuje ich výkon a efektívne chráni miestnosť pred pôsobením kuchynských par.


Pri objednaní návrhu kuchyne, dostanete:


Koncepciu

3D vizualizáciu – zvláštny poplatok 600zł

Projekcie s rozmiestnením funkcií voľne stojaceho a vstavaného nábytku, kuchynskými spotrebičmi a ich príslušenstvom, v mierke: 1:20

Technické návrhy

Návrh prestavania stien a stropov 1:50 1:20

Rozmiestnenie elektrických bodov 1:20

Rozmiestnenie hydraulických bodov 1:20

Kuchyňa – projekcia, náhľady stien 1:20

Výber materiálov a farebnosti


ODBORNÍ KONZULTANTI

Naši konzultanti tvoria profesionálny tím ľudí, ktorí vám poskytnú úplne vyčerpávajúce odpovede a pomôžu vám vybrať to najlepšie...

DODANIE S VYNESENÍM

Naša ponuka zahŕňa aj výnos nábytku do bytu alebo domu klienta a tiež montáž nábytku na mieste určenia...

RYCHLÉ ODOSLANIE

Náš nábytok dodávame na miesto vlastnými dopravnými prostriedkami, v krátkej dobe, so zachovaním bezpečnosti zásielok...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou z obľúbených foriem platieb za nakúpený tovar je platba pri odbere tovaru, ktorá zaručuje pokojnú a bezpečnú transakciu...

Naše stránky: nábytek z masivu, komody drewniane, kieszonkowe materace, drevené komody